Terug naar overzicht

Afkoppelen in Gemeente Voorst

Een aantal jaar geleden is in Voorst de afkoppelbijdrage in het leven geroepen. Daarmee wordt het afkoppelen van regenwater van de gemengde riolering binnen de gemeente voor particulieren gestimuleerd. Het hergebruik van regenwater is duurzaam en op deze manier bespaar je op drinkwater. ‘Het is natuurlijk jammer om schoon drinkwater te mengen met vuilwater, wat vervolgens weer gereinigd moet worden met een dure zuiveringsinstallatie. Bovendien komt afkoppele ten gunste van het verminderen van het aantal riooloverstortingen op oppervlaktewater en infiltreren we regenwater terug de bodem in. Afkoppelen van particulier terrein levert een bijdrage aan het milieu naast de afkoppelprojecten die we in openbaar gebied al uitvoeren’, aldus Paul van Dijk, medewerker Beheer gemeente Voorst.

Het belang van het activeren en bewust maken van inwoners is een belangrijk onderdeel in de realisatie van het doel. Door draagvlak te creëren is de kans op succes maximaal. ‘We willen burgers stimuleren om af te koppelen’, zegt Van Dijk. ‘Door werkzaamheden in eigen beheer uit te laten voeren wordt men zich meer bewust van het nut’.

Door het concept volledig toe te spitsen op de doelgroep kan door middel van goede voorlichting en overtuigingskracht het belang naar voren worden gebracht. Inwoners van Voorst worden bijvoorbeeld gestimuleerd zelf over de verschillende manieren van afkoppelen na te denken. ‘Op de gemeentelijke website kan men zien of men in aanmerking komt voor de actie, vervolgens kan men aankruisen welke materialen er nodig zijn om af te koppelen’, zegt Van Dijk. ‘Door deze werkwijze kunnen we maatwerk leveren en ondanks het gelimiteerde budget toch iedereen voorzien van de benodigde materialen’.

De levering van de artikelen wordt door lokale ondernemers uitgevoerd. Dit zorgt o.a. voor een snelle doorlooptijd. ‘Vaak krijgt de aanvrager dezelfde dag al bericht dat de materialen klaar staan om opgehaald te worden, dit zorgt voor een prettig contact’, aldus Van Dijk.

Dat de afkoppelbijdrage binnen de gemeente goed ontvangen wordt door de inwoners is duidelijk gezien het aantal deelnemers. ‘Ongeveer een kwart van de huishoudens heeft een aanvraag gedaan’, geeft van Dijk aan. ‘Vaak gaat het om een regenton, maar we krijgen ook regelmatig aanvragen waarbij mensen de complete woning of een deel daarvan willen afkoppelen’.

‘We willen burgers stimuleren om af te koppelen. Door werkzaamheden in eigen beheer uit te laten voeren wordt men zich meer bewust van het nut’.

Paul van Dijk
Neem contact op
Fill 1 Created with Sketch.